1) ऋतूनिर्मिती

1) ऋतूनिर्मिती

3) भरती ओहोटी

3) भरती ओहोटी

4) हवेचा दाब

4) हवेचा दाब

5) वारे

5) वारे

6) नैसर्गिक प्रदेश

6) नैसर्गिक प्रदेश

10) मानवी वस्ती

10) मानवी वस्ती

11) समोच्च रेषा नकाशा आणि भूरूपे

11) समोच्च रेषा नकाशा आणि भूरूपे