नैसर्गिक संसाधने

नैसर्गिक संसाधने भाग १

नैसर्गिक संसाधने भाग २

नैसर्गिक संसाधने भाग ३

नैसर्गिक संसाधने भाग ४

नैसर्गिक संसाधने भाग ५

सजीव सृष्टी

सजीव सृष्टी ( लक्षणे, वाढ)

श्वसन, उत्सर्जन

चेतनाक्षमता, पेशिमय रचना

उपयुक्त सजीव, अपायकारक सजीव

सजीवांतील विविधता आणि वर्गीकरण

सजीवांतील विविधता आणि वर्गीकरण

3 2 Vanaspatichi Rachana new

3 3 Vanaspattiche Adhivas new

3 4 Svadhyay new

आपत्ती व्यवस्थापन

4 Aapatti Vyavasthapan 2 concept map new

4 Aapatti Vyavasthapan 3 new

4 Aapatti Vyavasthapan 4 new

4 Aapatti Vyavasthapan 5 new

4 Aapatti Vyavasthapan 6 new

4 Aapatti Vyavasthapan 7 evaluation new

पदार्थ सभोवतालचे - अवस्था आणि गुणधर्म

5 Padarth AvasthaAniGundharm 1 new

5 Padarth AvasthaAniGundharm 2 new

5 Padarth AvasthaAniGundharm 3

5 Padarth AvasthaAniGundharm 4 new

5.Padarth-AvasthaAniGundharm-5_(new

5 Padarth AvasthaAniGundharm 6 Evaluation new

पदार्थ आपल्या वापरातील

6 PadarthAplyaVapratil 3 new

6 PadarthAplyaVapratil 4

पोषण आणि आहार

2 santulit aahar new

3 kuposhan aani atiposhan new

आपली अस्थि संस्था व त्वचा

2 Sankalpana Chitr new

3 Manavi astisanstha Bhag new

4 sandha new

5 astibhang new

6 tvachya new

7 Mulyamapan new

गती व गतीचे प्रकार

9 1 Gati ani Gatiche Prakar new

9 2 Naikreshiy Gati new

9 3 Chal new

9 4 Swadhyay new

बल व बलाचे प्रकार

10 1a Bal ani Balache Prakar new

10 2 Gurutviy Bal new

10 3 Gharshan Bal new

10 4 Swadhyay new

कार्य आणि ऊर्जा

11 karya ani urja 1 new

11 karya ani urja 2 Concept map new

11 karya ani urja 3 new

11 karya ani urja 4

11 karya ani urja 5 new

11 karya ani urja 6 new

11 karya ani urja 7 new

साधी यंत्रे

Sadhi Yantre new

ध्वनी

13 DhwaniVI 1 new

13 DhwaniVI 2 ConceptMap new

13 DhwaniVI 3 new

13 DhwaniVI 4 new

13 DhwaniVI 5 new

13 DhwaniVI 6 Evaluation new

प्रकाश व छायानिर्मिती

14 Prakash V Chhayanirmiti 1 new

14 Prakash V Chhayanirmiti 2 ConceptMap new

14 Prakash V Chhayanirmiti 3 new

14 Prakash V Chhayanirmiti 4 new

14 Prakash V Chhayanirmiti 5 new

14 Prakash V Chhayanirmiti 6 new

चुंबकाची गंमत

15 Chumbakachi Gammat 2 new

15 Chumbakachi Gammat 3 new

15 Chumbakachi Gammat 4 new

15 Chumbakachi Gammat 5 new

15 Chumbakachi Gammat 6 new

विश्वाचे अंतरंग

Std 6 Sceince Vishwache antarang new