वंद्य वंदे मातरम

वंद्य वंदे मातरम

संत वाणी : जैसा वृक्ष नेणे

संत वाणी : जैसा वृक्ष नेणे

कीर्ती कठीयाचा दृष्टांत

कीर्ती कठीयाचा दृष्टांत

नात्याची घट्ट वीण

नात्याची घट्ट वीण

एक होती समई

एक होती समई

८) या झोपडीत माझ्या

८) या झोपडीत माझ्या

९) दुपार

९) दुपार

१०) अभियंत्यांचे दैवत _ डॉ विश्वेश्वरैया

१०) अभियंत्यांचे दैवत _ डॉ विश्वेश्वरैया

११) मी वाचवतोय(कविता)

११) मी वाचवतोय(कविता)

१२) यंत्रांनी केलं बंड

१२) यंत्रांनी केलं बंड

१४) मातीची सावली

१४) मातीची सावली

१५) महाराष्ट्रावरुनी टाक ओवाळून काया

१५) महाराष्ट्रावरुनी टाक ओवाळून काया

१६) थोडं "आ" भारनियमन करूया

१६) थोडं "आ" भारनियमन करूया

१७) आदर्शवादी मुळगावकर

१७) आदर्शवादी मुळगावकर

१८) निरोप (कविता)

१८) निरोप (कविता)

२०) वनवासी (कविता)

२०) वनवासी (कविता)

२१) ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ

२१) ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ

२२) हसरे दु:ख

२२) हसरे दु:ख

२३) प्रीतम

२३) प्रीतम

२४) आपुले जगणे ... आपुली ओळख

२४) आपुले जगणे ... आपुली ओळख