1. बलसागर भारत होवो

1. बलसागर भारत होवो

२. सायकल म्हणते, मी आहे ना!

२. सायकल म्हणते, मी आहे ना!

डॉ. कलाम यांचे बालपण

डॉ. कलाम यांचे बालपण

गवतफुला रे! गवतफुला!

गवतफुला रे! गवतफुला!

पण थोडा उशीर झाला...

पण थोडा उशीर झाला...

आपले परमवीर

आपले परमवीर

माय (कविता)

माय (कविता)

सफर मेट्रो ची

सफर मेट्रो ची

दुखण बोटभर

दुखण बोटभर

या काळाच्या भाळावरती

या काळाच्या भाळावरती

वडिलांस पत्र

वडिलांस पत्र

परिवर्तन विचारांचे

परिवर्तन विचारांचे

रोजनिशी

रोजनिशी

नवा पैलू

नवा पैलू