भूमितीतील मूलभूत संबोध

भूमितीतील मूलभूत संबोध : प्रस्तावना

कोन

रेषाखंड

एकसंपती रेषा

एकरेषीय व नैकरेषीय बिंदू

प्रतल

समांतर रेषा

कोन

कोन : प्रस्तावना

कंपोस पेटीतील साहित्य

साहित्याचा वापर करून भूमितिक रचना

पूर्णांक संख्या

पूर्णांक संख्या ओळख

नैसर्गिक संख्या पूर्णांक संख्या ओळख

धन व ऋण संख्या

संख्या रेषां

बेरीज

विरुद्ध संख्या

संख्याचा लहान मोठे पणा

2 naisargik sankhya purn sankhya olakha new

2 naisargik sankhya purn sankhya olakha new

समीकरणे 101 new

समीकरणे 102 new

समीकरणे 103 new

समीकरणे 104 new

समीकरणे 105 new

samikarn concept map new

गुणोत्तर - प्रमाण

गुणोत्तर - प्रमाण 11 2 new

गुणोत्तर - प्रमाण 11 3 new

गुणोत्तर - प्रमाण 11 4 new

Prakara 11 Gunouttar v praman new

नफा - तोटा

नफा - तोटा 13 1 new

नफा - तोटा 13 2 new

नफा - तोटा 13 3 new

बॅंक व सरळव्याज

बॅंक व सरळव्याज 14 1 new

Concept Map new

त्रिकोण व त्रिकोणाचे गुणधर्म

Prakaran 15 Trikon v Trikonache Gundharm new

चौकोन

1 choukon vishesh pravesh new

2 choukon Prastavana new

choukonachya konanchya berajecha gundharm new

4 Concept map new

5 Mulyamapan new

भौमितिक रचना

भौमितिक रचना 1 new

भौमितिक रचना 2 new

भौमितिक रचना 3 new

भौमितिक रचना 4 new

भौमितिक रचना 5 new

भौमितिक रचना 6 new

भौमितिक रचना 7 new

भौमितिक रचना 8 new

त्रिमितीय आकार

त्रिमितीय आकार 18 1 new

त्रिमितीय आकार 18 2 new

त्रिमितीय आकार 18 3 new

त्रिमितीय आकार 18 4 new

त्रिमितीय आकार 18 5 new

त्रिमितीय आकार 18 6 new