१) इतिहासाची साधने

१) इतिहासाची साधने

१.१) भौतिक साधने

१.२) लिखित साधने

१.३) मौखिक साधने

१.४) इतिहास लेखनाबाबत घायची काळजी

१.५) दृक्श्राव्य साधने

२) भारत : १९६० नंतरच्या घडामोडी

२) भारत : १९६० नंतरच्या घडामोडी

२.१) १९६० चे दशक

२.२) १९७० चे दशक

२.३) १९८० चे दशक

२.४) १९९०चे दशक

२.५) भारतीय अर्थव्यवस्था

२.६) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

२.७) सामाजिक क्षेत्रातील बदल

२.८) जागतिकीकरण

२.९) मुल्यमापन

४) आर्थिक विकास

४) आर्थिक विकास

४.१) मिश्र अर्थव्यवस्था

४.२ पंचवार्षिक योजना

४.३) बँकांचे राष्ट्रीयीकरण

४.४) कामगार समस्या

४.५) नवे आर्थिक धोरण

४.६) मूल्यमापन

५) शैक्षणिक वाटचाल

उपग्रह वापर

संशोधन संस्था

मूल्यमापन

महिला व अन्य दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण

महिला व अन्य दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण

६.१) स्त्रीशक्तीचा आविष्कार

६.२) चिपको आंदोलन

६.३) मद्यपानविरोधी आंदोलन

६.४) आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष

६.५) स्त्रियांच्या संदर्भातील कायदे

६.६) महिलांसाठी आरक्षण

६.७) मूल्यमापन

7) विज्ञान व तंत्रज्ञान

7) विज्ञान व तंत्रज्ञान

७.१) भारतीय अणुऊर्जा आयोग

७.२) अणुचाचणी

७.३) क्षेपणास्त्र विकास

७.४) तंत्रज्ञानातील प्रगती

७.६) मूल्यमापन

उद्योग व व्यापार

उद्योग व व्यापार

८.१) भारतातील काही उद्योग १

८.२) भारतातील काही उद्योग २

८.५) आयात-निर्यात , अंतर्गत व्यापार

८.६) मूल्यमापन

बदलते जीवन: भाग १

बदलते जीवन: भाग १

१०) बदलते जीवन: भाग २

१०) बदलते जीवन: भाग २

१०.१) भाषा

१०.२) क्रीडा

१०.३) नाटक आणि चित्रपट

१०.४) वृत्तपत्रे