पृथ्वी आणि वृत्ते

पृथ्वी आणि वृत्ते भाग १

पृथ्वी आणि वृत्ते भाग २

पृथ्वी आणि वृत्ते भाग ३

पृथ्वी आणि वृत्ते भाग ४

चला वृत्ते वापरुयात!

चला वृत्ते वापरुयात भाग १

चला वृत्ते वापरुयात भाग २

चला वृत्ते वापरुयात भाग ३

चला वृत्ते वापरुयात भाग ४

स्थान

पृथ्वीगोल नकाशा तुलना व क्षेत्र भेट

पृथ्वीगोल नकाशा तुलना व क्षेत्र भेट भाग १

पृथ्वीगोल नकाशा तुलना व क्षेत्र भेट भाग २

पृथ्वीगोल नकाशा तुलना व क्षेत्र भेट भाग ३

पृथ्वीगोल नकाशा तुलना व क्षेत्र भेट भाग ४

हवा व हवामान

Hava V Havaman Bhag 5 new

तापमान

Tapman Bhag 1 new

Tapman Bhag 2 new

Tapman Bhag 3 new

Tapman Bhag 4 new

Tapman Bhag 5 new

Tapman Bhag 6 new

Tapman Bhag 7 new

Tapman Bhag 8 new

खडक खडक प्रकार

Khadak V Khadak Prakar 1 new

Khadak V Khadak Prakar 2 new

Khadak V Khadak Prakar 3

नैसर्गिक संसाधने

Naisargik sansadhane Bhag 1 new

Naisargik sansadhane Bhag 2 new

Naisargik sansadhane Bhag 3 new

मानवाचे व्यवसाय

Manavache Vyavasay 1 1 new

Manavache Vyavasay 1 2 new

Manavache Vyavasay 1 3 new

Manavache Vyavasay 1 4 new